Hotline : 084.9394.333
info@pmttau.com.vn
https://www.youtube.com/channel/UCWTDzGkMBJvWIPYUr-IdKrA https://twitter.com/ https://plus.google.com/ https://www.facebook.com/CongtycophantudonghoaPMTT
UY TÍN- CHUYÊN NGHIỆP- TOÀN DIỆN
Menu
Cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng

Văn phòng PMTT AU :Diện tích 50 m2 phục vụ cho bộ phận thiết kế.


 
Nhà máy 1: Diện tích 600 m2
* Bộ phận máy CNC : 15
 máy
 

* Bộ phận máy phay cơ, phòng đo kiểm

* Bộ phận máy cắt dây: 5 máy

* Phòng lắp ráp nhà máy 1:

Nhà máy 2 : Diện tích 4000 m2
* Phòng máy phay CNC: 12 máy

* Bộ phận gia công phay cơ, tiện cơ và bộ phận hàn:

* Phòng lắp ráp nhà máy 2:

 

 

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
6
7
8
9
10